Disclaimer

1.    In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: Afdeling VRB Maassluis-Jeugd van de Vlaardingse Reddingsbrigade;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.    Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle pagina’s van de eigenaar op www.vrbmaassluis.nl. Door een pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.    De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.    De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

5.    Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6.    Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht.  Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons.
Wij behouden ons alle rechten voor.

www.vlaardingsereddingsbrigade.nl is de algemene website van de Vlaardingse Reddingsbrigade. Op die site vind je informatie over de andere afdelingen van de VRB, de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement. Informatie op www.vlaardingsereddingsbrigade.nl is leidend, met inachtneming van de algemene voorwaarden, wanneer deze conflicterend is met andere bronnen.